Cilj manifestacije je potaknuti nenasilno rješavanja sukoba i razvijanje asertivnosti u komunikaciji, prevencija nasilja u mladenačkim vezama i zaštita mentalnog zdravlja mladih. Provodi se u suradnji s Odjelom za psihologiju i Studentskim savjetovalištem Sveučilišta u Zadru od 2015. u srednjim školama Grada Zadra i Zadarske županije.