U sklopu Udruge je djelovao i filmski klub Lumiere media od 2008. do 2014. godine.

Produkcija Lumiere medie se osim filma bavila i grafičkom obradom, snimanjem, fotografiranjem, montažom, radijskom produkcijom i mnogim drugim granama medijske umjetnosti. Lumiere je brojio šest stalnih članova i mnogo vanjskih suradnika. Bili su aktivni članovi Hrvatskog filmskog saveza.


Realizirani projekti:

Lumiere Film Festival, međunarodni festival kratkometražnog filma, 26.3.2012.
Carpe Vita - dokumentarni film o problemu ovisnosti prikazan na Filmskoj reviji mladeži & Four River Film Festivalu u Karlovcu 9. – 12. rujna 2010.
Log in your life - kratkometražni igrani film o društvenim mrežama
Your eyes - kratkometražni igrani film
Maske - kratkometražni igrani film