19.03.2019. / 20.03.2019. / 22.03.2019. i 25.03.2019.

 

Radionice „Kreativno pisanje i novi mediji“ su provedene u sklopu projekta "VR LABoratorij za mlade" a održane su u četiri termina u formi jednodnevnih radionica. Datumi i lokacije radionica su bili sljedeći: 19.03.2019. i 20.03.19. u Prirodoslovno grafičkoj školi Zadar, u Gradskoj knjižnici Zadar 22.03.2019. i u Udruzi CINAZ 25.03.2019. Organizator aktivnosti je bila Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – CINAZ, partner u projektu, a predavač je bio doc.dr.sc. Nenad Vertovšek.

Kreativno pisanje i novi mediji udruga CINAZ gradska knjižnica Zadar Nenad Vertovšek

Cilj radionica je bio svladavanje sadržaja novinarskog umijeća, upoznavanje s teorijom i praksom novinarskog rada u pisanim, te elektroničkim medijima. Podučavanje o raznim oblicima novinarskog izražavanja, ali i kreativnim i naprednim pisanjem, te priprema novinarskih i medijskih priloga kroz grupni pristup i individualne zadaće.

 

Dio radionice i praktičnog rada su bili posvećeni nekim posebnim temama – novinarska priča, etika slobodne riječi, odgovornost novinara, multimedijsko i „on-line“ novinarstvo, dron-novinarstvo, budućnost medija i novinarstva.

 

Kroz različite primjere iz prakse sudionici/ce radionica su naučili na koje načine se priprema priča, izražava, priprema medijski prilog kroz grupni i individualni pristup.

 

Fokus radionica je bio usmjeren na kreativnu i etičku stranu u prijenosu informacija s naglaskom na stvaranje sadržaja i odgovornost novinara.


Kreativno pisanje i novi mediji udruga CINAZ gradska knjižnica Zadar Nenad Vertovšek

Polaznici/ce radionica su bili učenici Prirodoslovno-grafičke škole Zadar, studenti/ce i nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina te stručnjaci koje rade s mladima sa Sveučilišta u Zadru, Volonterskog centra Zadar te Udruge Porat. 

 

Dodan video zapis 08.04.2019.: