Nenad VertovšekMagistar politologije, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filozofiju, na temu „Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija“. Vanjski je suradnik, naslovni docent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije Teorija i praksa medija i Medijska pismenost, predavao je i kolegij Hrvatski mediji. Na Diplomskom studiju Novinarstva i odnosa s javnošću Odjela za turizam i komunikacijske studije predavao je svojedobno i surađivao na kolegijima Hrvatska medijska scena, Suvremeno novinarstvo, Medijski žanrovi, Komunikologija masovnih medija, Odnosi s javnošću, Informacijske tehnologije i novinstvo i Novinarska praksa.

Radio kao profesionalni novinar preko 30 godina u različitim medijima, na radiju i televiziji, u tjednim i mjesečnim novinama, specijaliziranim u društvenim i ekonomskim pitanjima i događajima, poduzetništvu i menadžmentu. Sada je slobodni novinar - redovni je član Hrvatskog novinarskog društva od 1985., bio je predsjednik Županijskog vijeća HND-a u Zadru, te član Središnjeg odbora HND-a u Zagrebu. Član je uredništva prvog međunarodnog elektronskog znanstvenog časopisa za filozofiju medija i medijska istraživanja u Hrvatskoj - In medias res. Sudjelovao na nizu znanstvenih i stručnih simpozija, te objavio više znanstvenih i stručnih radova, koautor je četiri knjige – „Mediji i mladi“, „Mladi – odgoj za medije. Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija“, „Deset dana bez ekrana“ i „Tamna strana ekrana“.

Od 2011. član je Hrvatskog filozofskog društva. Od 2009. godine sudjeluje u brojnim aktivnostima u području filozofije, etike i filozofije medija. Član Udruge Mala filozofija koja se bavi programima i radionicama o filozofiji obrazovanja i razvoja kritičkog mišljenja za djecu i mlade. Niz godina održava predavanja o novinarstvu i organizirao novinarske radionice. Od 2002.godine bio je voditelj Novinarske radionice u okviru web portala RivaOn redakcije Zadarske županije, od 2003. godine je voditelj Novinarske  radionice CINAZ-a, Centra za mlade i izvannastavne aktivnosti Zadarske županije. Program novinarskih radionica i poduke u novinarstvu i novinarskoj etici temeljio se na tradicionalnom pristupu novinarskom i medijskom izražavanju ali i suvremenim tehnologijama i tehnikama u kreativnom pristupu novinarstvu, od interaktivnih radionica do razvoja medijskog i individualnog izražavanja, medijske pismenosti i kritičkog promišljanja, te razvijanju metoda analize i rješavanja problema ovisnosti o medijima i medijskim manipulacijama.

Kao novinar u zadarskom “Narodnom listu” počeo raditi 1981. godine, prošao je cijeli put od novinara pripravnika i suradnika, do urednika gospodarstva i zamjenika glavnog i odgovornog urednika. Surađivao je stalno i povremeno i u ostalim tiskanim i elektroničkim medijima, od ožujka 1988. godine radi kao stariji suradnik i komentator II u zadarskom dopisništvu “Slobodne Dalmacije”. Od  1996. godine glavni je urednik “Zadarske televizije”, a 1998. do 2008. ponovo zaposlen u “Slobodnoj Dalmaciji”. Nastavlja kao slobodni novinar u nizu tjednika i mjesečnika, stručnih časopisa i novina poput zadarskog “Narodnog lista”, “Zadarskog lista”, zagrebačkog “Cromana”, stručnog časopisa za menadžere, kao i stručnog časopisa Hrvatske turističke zajednice “UT-ugostiteljstvo i turizam”, “Privrednog vjesnika”, Profita” i slično.