Manifestacija „Dani dobrih veza“ 2021. održana je u srednjoj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru!

Cilj manifestacije je bio potaknuti nenasilno rješavanja sukoba i razvijanje asertivnosti u komunikaciji, prevencija nasilja u mladenačkim vezama i zaštita mentalnog zdravlja mladih. Provodi se u suradnji CINAZ-a i Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2015. u srednjim školama Grada Zadra i Zadarske županije.

Cikluse radionica izvode studenti sa Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru pod vodstvom mentorice doc.dr. Marine Nekić.

Online radionice koje smo proveli sa učenicima su bile:

17.5. Kako biti odrasla osoba u vezi 

19.5. Kako preboljeti prekid

20.5. Kako se zauzeti za sebe

21.5. Kako prepoznati da si u toksičnoj vezi

 Zahvaljujemo se Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi i Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji.