"Znanjem Možemo Aktivizam Jačati" od Zadra do Dubrovnika!

 

U sklopu projekta „Znanjem Možemo Aktivizam Jačati“ (ZMAJ) kojeg provodi Info zona iz Splita u partnerstvu s Udrugom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – CINAZ iz Zadra, predstavnice udruge CINAZ, Morana Rogić i Martina Đurković sudjelovale su na prvome od sveukupno 5 modula u projektu ZMAJ. Prvi modul pod imenom  „Funkcioniranje udruga mladih i za mlade“ održavao se od 29. 11. – 1. 12. 2013. Projekt  ZMAJ provodi se uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, a usmjeren je prema razvijanju vještina svih mladih koji rade u udrugama mladih i za mlade i osnaživanju udruga na području južne Hrvatske. 

20131130 104354

Cilj modula je podučiti mlade ljude, predstavnike udruga mladih i za mlade, o osnovnim elementima koje je važno razvijati i učinkovito planirati kako bi rad i organizacija rada udruga mladih i za mlade ostvarila kvalitetu i željene rezultate.  Tematske cjeline modula bile su slijedeće: Značenje udruga mladih i za mlade u razvoju društva;  Značenje udruga mladih i za mlade za unaprjeđenje kvalitete  života mladih ljudi; Osnovne strukture i forme udruživanja mladih; Razvoj programskih sadržaja sukladno potrebama mladih; Organizacijski razvoj; Financijsko poslovanje udruga mladih i za mlade. Metodologija rada: interaktivne metode i pristupi radu, teorijski  inputi trenera, rad u malim skupinama; izlaganja sudionika; korištenje kreiranih radnih obrazaca i pisanih materijala; plenarna izlaganja.  

U projektu su sudjelovale udruge od Zadra do Dubrovnika: udruga CINAZ (Zadar), Sinjski Kulturni Urbani Pokret – S.K.U.P. (Sinj), Šibenska udruga mladih – ŠUM, Udruga mladih u EU (Šibenik), Koalicija Udruga Mladih – KUM (klub Kocka, Split), Studenti za studente-S4S (Split), Udruga Srednjoškolaca i studenata otoka Brača – USSOB (Brač), Hrvatska Udruga Mladih (HUM, Vrgorac), Udruga Drvo Mladih Bonsai i Udruga Mladih ORLANDO (Dubrovnik).

Na preostalim modulima obrađivat će se slijedeće teme: Upravljanje i razvoj ljudskih resursa u udrugama mladih i za mlade, Namicanje sredstava u udrugama mladih i za mlade, Lobiranje i zagovaranje, PR aktivnosti, Planiranje i kreiranje javne kampanje i javne akcije u lokalnim zajednicama i evaluacija.

 

20131201 100911