Morna RogićRođena 1985. u Zadru. Diplomirala je engleski jezik i književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zadru 2009. Uspješno je obranila diplomski rad iz kognitivne lingvistike na temu 'Konceptualna metafora u političkom govoru, analizirajući američki politički diskurs i politički govor dvojice američkih predsjednika Georga Busha i Baracka Obame, pod mentorstvom prof.dr.sc Danice Škare.

Tajnica i koordinatorica Udruge za iznannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ od 2011. Od školske godine 2011./2012. postala je koordinatorica stručno nacionalnog projekta 'Deset dana bez ekrana' u osnovnim školama diljem Republike Hrvatske. Projekt se uklapa u školski kurikul prevencije ovisnosti i vještine komuniciranja, i implementirala  ga je dosad u šest osnovnih škola diljem RH , uključujući po prvi put škole na otocima. Projekt se nastavlja u svakoj novoj školskoj godini. Vodila je projekt javnog rada 'Prevencija suvremenih ovisnosti'  2012. uz potporu HZZ-a u trajanju od 4 mj. Morana je pokrenula inicijativu i napisala projekt i program prvog kluba mladih u Zadru KLOOZ (engl.clues) namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u Zadru kojeg je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH 2012. U sklopu kluba pokrenula je i prvu Info točku za mlade koja će se baviti kvalitetnim informiranjem mladih. Uz vođenje kluba mladih vodi edukacije za volontere, radionice za suvremene ovisnosti, umjetničke radionice, književne večeri.

U sklopu projekta „Empowerment toward equal opportunities“ kojeg je vodila Info zona iz Splita u partnerstvu s udrugom Cinaz iz Zadra, Argonautom iz Murtera i udrugom Zvono iz Belišća, a koji je dio većeg europskog projekta „Grassroots Europe-for local wellbeing“ kojeg financira Open Society Institute iz Budimpešte, vodila je PR projekta (promotivni materijali, snimanje dokumentarca i prijevod). Projekt je bio namjenjen formiranju Info točaka diljem RH u kojem je sudjelovalo 15 udruga mladih s područja Slavonije i Dalmacije.

Sudjelovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim treninzima osposobljavanja za rad s mladima, seminarima, konferencijama, debatama, TV emisijama. Bavi se još i prevođenjem stručne literature. Hobiji su joj izrada nakita i modnih dodataka.

Publikacije:

- Suautorica knjige 'Tamna strana ekrana' u izdanju TIVA tiskare i Udruge CINAZ, Tiva Tiskara Varaždin, 2012

- Prevoditeljica knjige "Anarhizam, Prosvjedi, Odgoj" autora dr.sc. Zlatka Miliše an engleski jezik: Anarchis-Protests-Upbringing: Anarchistic implications in student protests and upbringing, Lambert Academic Publishing, Saarsbrucken, 2011

- Prevoditeljica  (još neobjavljene) knjige "Šok današnjice: UPOZORENJA" prof.dr.sc Zlatka Miliše na engleski jezik, 2012


OSPOSOBLJAVANJE

24.10.2012 – 26.10.2012  Šibenik

„Mogu li i ja biti mentor?“ trening osposobljavanja za mentore u Inicijativama mladih u sklopu programa 'Mladi na djelu', organzator: Agencije za mobilnost i programe EU (Zagreb).

25.10.2012 .- 3.10.2012  Pirovac

Jimmy-Youth Information Mediator, trening osposobljavanja za voditelje Info točaka i početnike u radu informiranja i savjetovanja mladih, agencija ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency, Luxembourg (Luxembourg)

25.9.-29.9.2012. Belišće

'PR and Visibility' trening namjenjen podizanju vidljivosti lokalnih organizacija.

 

13.3.12 – 21.3.12 Novi Sad (Srbija)

Međunarodni trening osposobljavanja "Volunteers' Centres - active youth in communities" namijenjen razvijanju vještina u volonterskom menadžmentu i razvoju volonterskih programa u zajednicama. Organizator: Centar za neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje Srbije

15 Feb 12 - 19 Feb 12 Predeal (Rumunjska)

'Appetiser-introduction to international youth work', uvod u međunarodni rad s mladima i program Mladi na djelu

organizator: Rumunska Nacionalna agencija ANPCDEFP

23 Nov 12 - 25 Nov 11 Slavonski brod

Nacionalni trening osposobljavanja Uključi se! – aktivno sudjelovanje mladih i program Mladi na djelu,  namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima na području sudjelovanja mladih i predstavnicima savjeta mladih. Organizator: Agencija za mobilnost i programe EU (Zagreb)

Biografija:

slikaValentina Grbić, profesorica engleskog jezika i književnosti i pedagogije. Od listopada 2010. god. članica je Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, u sklopu koje sudjeluje u provedbi nacionalnog projekta „Deset dana bez ekrana", održava medijske radionice u osnovnim školama diljem Hrvatske te sudjeluje u osmišljavanju i organizaciji novih projekata udruge (kao npr. Klub mladih „Klooz", u sklopu kojeg sudjeluje u treningu volontera, izvodi medijske radionice, radionice pisanja životopisa na engleskom jeziku te organizira književne večeri). Bavi se i prevođenjem stručne literature (prevodi i filmove i različite umjetničke tekstove). Pohađala je različite treninge i seminare u organizaciji Agencije za mobilnost (program „ Mladi na djelu") te Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), pri čemu je dobila potvrdu o stjecanju kompetencija „YOUTHPASS" (sustav proširen diljem Europe koji priznaje neformalno učenje unutar programa EU „Mladi na djelu"). Uz engleski, aktivno se služi i talijanskim i njemačkim jezikom. Od 2010. godine radila je u nekoliko osnovnih škola kao profesorica engleskog jezika te kao stručna suradnica - pedagogica.


OBJAVLJENI RADOVI:

Miliša, Tolić, Grbić: „Pedagogijska analiza reklama u tiskanim medijima" Acta Jadertina, vol. 7, str. 39-57, rujan 2011., Sveučilište u Zadru (znanstveni članak)

Miliša i suradnici: „Tamna strana ekrana", Tiva tiskara, 2012.

 

PRIJEVODI:

Miliša, Tolić: „Ovisnici o medijima i medijske manipulacije – Sociopedagoške implikacije i prevencija" („Addicted to media and media manipulation- Socio-pedagogical implications and prevention" LAP, GmbH & Co, 2012.)

Miliša, Z.: "Šok današnjice" ("The Shock of today" LAP GmbH & Co, 2012.)

BIOGRAFIJA Martina Đurković, mag.hist.art.

Biografija:

Martina Đurković rođena je 1988. godine u Osijeku. Završila je Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti, smjer slikarski dizajner u Osijeku 2007. godine, nakon čega upisuje jednopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zadru. Preddiplomski studij završava 2010. godine. Iste godine upisuje diplomski studij povijesti umjetnosti, smjer muzejsko-galerijski i konzervatorski. Uspješno je diplomirala 2013. godine. Iste godine počinje volontirati u Udruzi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ kao voditeljica likovne radionice "Crtanje i slikanje", te postaje članicom Udruge CINAZ. U Udruzi CINAZ vodi različite umjetničke i kreativne radionice te predavanja na temu umjetnosti. Organizirala je javni natječaj i izložbu na temu suvremenih ovisnosti pod nazivom "Krea(k)tivni i (ne)ovisni" (2013./2014.). Radila je na oblikovanju i kreiranju vizualnog identiteta i promotivnog materijala za udrugu i projekte (logo za jedinstveni i nacionalno prepoznatljiv projekt "Deset dana bez ekrana" te za "Lokalni Info centar za mlade Zadar", brošure, letke, plakate, bookmarkere, posjetnice, fascikle, majice itd.). Od listopada 2014. zaposlena je kao voditeljica lokalnog Info centra za mlade Zadar.

OSPOSOBLJAVANJA I TRENINZI:

- Srpanj 2013. – srpanj 2014. (Zadar), Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, suradnik u vođenju projekta i pisanju projektne dokumentacije.

- Rujan 2013. (Zadar), trening: „Open Campus: Discovering multimedia for inclusion and social rights & getting ready for action“. Organizator: Youth for Exchange and Understanding International (YEU), i Udruga Ostvarenje. Certifikat.

- Listopad 2013. (Varaždin), radionica "Omogućimo to putem EU fondova". Organizator: Organizacije za građanske inicijative (OGI).

- Studeni 2013. – ožujak 2014. (Split), sudjelovanje na treningu u projektu „Znanjem možemo aktivizam jačati – ZMAJ“ (svih pet modula). Organizator: Regionalni Info centar – Info Zona Split, provodi Proni centar za socijalno podučavanje Osijek.

- Studeni 2014. (Zadar), edukacija „Menadžment volontera“, namijenjen razvijanju vještina u volonterskom menadžmentu te stjecanju potrebnih znanja i vještina za koordinatoricu volontera. Organizator: Udruga Mi – regionalni Volonterski centar Split i Volonterski centar Zadar.

- Studeni 2014. (Zadar), i siječanj 2015. (Samobor), edukacijski trening „Osnaživanje mladih za borbu protiv diskriminacije“. Organizator: Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Centar za mirovne studije (CMS).

Nenad VertovšekMagistar politologije, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filozofiju, na temu „Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija“. Vanjski je suradnik, naslovni docent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije Teorija i praksa medija i Medijska pismenost, predavao je i kolegij Hrvatski mediji. Na Diplomskom studiju Novinarstva i odnosa s javnošću Odjela za turizam i komunikacijske studije predavao je svojedobno i surađivao na kolegijima Hrvatska medijska scena, Suvremeno novinarstvo, Medijski žanrovi, Komunikologija masovnih medija, Odnosi s javnošću, Informacijske tehnologije i novinstvo i Novinarska praksa.

Radio kao profesionalni novinar preko 30 godina u različitim medijima, na radiju i televiziji, u tjednim i mjesečnim novinama, specijaliziranim u društvenim i ekonomskim pitanjima i događajima, poduzetništvu i menadžmentu. Sada je slobodni novinar - redovni je član Hrvatskog novinarskog društva od 1985., bio je predsjednik Županijskog vijeća HND-a u Zadru, te član Središnjeg odbora HND-a u Zagrebu. Član je uredništva prvog međunarodnog elektronskog znanstvenog časopisa za filozofiju medija i medijska istraživanja u Hrvatskoj - In medias res. Sudjelovao na nizu znanstvenih i stručnih simpozija, te objavio više znanstvenih i stručnih radova, koautor je četiri knjige – „Mediji i mladi“, „Mladi – odgoj za medije. Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija“, „Deset dana bez ekrana“ i „Tamna strana ekrana“.

Od 2011. član je Hrvatskog filozofskog društva. Od 2009. godine sudjeluje u brojnim aktivnostima u području filozofije, etike i filozofije medija. Član Udruge Mala filozofija koja se bavi programima i radionicama o filozofiji obrazovanja i razvoja kritičkog mišljenja za djecu i mlade. Niz godina održava predavanja o novinarstvu i organizirao novinarske radionice. Od 2002.godine bio je voditelj Novinarske radionice u okviru web portala RivaOn redakcije Zadarske županije, od 2003. godine je voditelj Novinarske  radionice CINAZ-a, Centra za mlade i izvannastavne aktivnosti Zadarske županije. Program novinarskih radionica i poduke u novinarstvu i novinarskoj etici temeljio se na tradicionalnom pristupu novinarskom i medijskom izražavanju ali i suvremenim tehnologijama i tehnikama u kreativnom pristupu novinarstvu, od interaktivnih radionica do razvoja medijskog i individualnog izražavanja, medijske pismenosti i kritičkog promišljanja, te razvijanju metoda analize i rješavanja problema ovisnosti o medijima i medijskim manipulacijama.

Kao novinar u zadarskom “Narodnom listu” počeo raditi 1981. godine, prošao je cijeli put od novinara pripravnika i suradnika, do urednika gospodarstva i zamjenika glavnog i odgovornog urednika. Surađivao je stalno i povremeno i u ostalim tiskanim i elektroničkim medijima, od ožujka 1988. godine radi kao stariji suradnik i komentator II u zadarskom dopisništvu “Slobodne Dalmacije”. Od  1996. godine glavni je urednik “Zadarske televizije”, a 1998. do 2008. ponovo zaposlen u “Slobodnoj Dalmaciji”. Nastavlja kao slobodni novinar u nizu tjednika i mjesečnika, stručnih časopisa i novina poput zadarskog “Narodnog lista”, “Zadarskog lista”, zagrebačkog “Cromana”, stručnog časopisa za menadžere, kao i stručnog časopisa Hrvatske turističke zajednice “UT-ugostiteljstvo i turizam”, “Privrednog vjesnika”, Profita” i slično.

Patrick-Levačić-Foto-Žeminea-ČotrićPatrick Levačić rođen je 8.lipnja 1971. godine u Cannesu (Le Cannetu), Francuska. Diplomirao je francuski i ruski jezik i književnost 2000. godine pod mentorskim vodstvom doktorice Višnje Rister s temom Svjetovi Petrograda Andreja Bjelog. Tijekom studiranja je radio u Cannesu kao međunarodni šahovski učitelj. Dvaput se usavršavao u inozemstvu kao stipendist Francuske ambasade i Ministarstva znanosti RH. Nakon studija kratko je radio u Zadarskoj privatnoj gimnaziji i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, Zadar.  Godine 2003. upisuje poslijediplomski studij književnosti. Godine 2006. obranio je magistarski rad pod naslovom Mit o graalu u srednjovjekovnoj francuskoj i ruskoj književnosti pred povjerenstvom dr. Andree Zlatar, dr. Tomislava Skračić i dr. Slavomira Sambunjaka. Iste godine primljen je kao asistent na Odjelu za francuski jezik i književnost gdje drži nastavu iz kolegija Uvod u studij francuske književnosti, Francuska civilizacija i Francuski putopisi. Godine 2007. ocjenivačko povjerenstvo u sastavu dr. Dean Duda, dr.Gabrijela Vidan i dr.Tomislav Skračića izvrsno je ocijenilo sinopsis njegovog doktorskog rada pod naslovom Dalmacija u francuskim putopisima (1806.-1914.). U studenom 2010. bio je u organizacijskom odboru znanstvenog skupa Otoci Ist i Škarda. U prosincu 2010. predao je doktorski rad koji je uspješno obranjen 21.lipnja 2011.

 

Odobren mu je novi izborni kolegij " Francuska književnost i film" (ljetni semestar 2012./13). Radio je s djecom kao trener hrvatske kadetske reprezentacije 2011. godine na prvenstvu Europe u Albeni (Bugarska). Napisao je scenarij za film "Mementorium" prikazan na Avantura Film Forum Festivalu u zadru 2012.

 

U sklopu Udruge CINAZ voditelj je šahovske radionice s djecom i mladima